Försäljning komponenter

Hans Eklund, Försäljning
hans.eklund@rabetooling.se
021-838703, 070-3943239

Magnus Ström, Försäljning
magnus.strom@rabetooling.se
021-838709, 070-4838711

Daniel Carlsson, Försäljning
daniel.carlsson@rabetooling.se
021-838705, 070-2102523


Försäljning plåt och verktyg
Ronny Lagerblad, Plåtprojekt och Verktygskonstruktion
ronny.lagerblad@rabetooling.se
021-838714, 070-7838714

Kenneth Limhagen, Plåtprojekt
kenneth.limhagen@rabetooling.se
021-838708, 070-5797380

Stefan Löfgren, Konstruktion verktyg & fixturer
stefan.lofgren@rabetooling.se
021-838719, 070-1817171

Service och reparationer verktyg
servicegruppen@rabetooling.se
021-838712, 070-4838712

Försäljning mätning
Hans Eklund, Mättjänster
hans.eklund@rabetooling.se
021-838703