Dahlih PT-128-5X

  • ANTAL AXLAR: 5
  • PORTALFRÄS MED VAGGA
  • X-AXEL RÖRELSE: 960 mm
  • Y-AXEL RÖRELSE: 840 mm
  • Z-AXEL RÖRELSE: 510 mm
  • RUNDBORD: Ø500 mm
  • VERKTYGSMAGASIN: 40 st VERKTYG
  • STYRSYSTEM: HEIDENHAIN 530