MÄTTJÄNSTER

Vi kan hjälpa dig med allt från uppmätning av utfallsprover, kalibrering av fixturer, kontrollmätning av dina detaljer i produktionen till scanning av okända geometri för skapande av CAD-modell. Vi använder mätdon, allt från mikrometrar till koordinatmätmaskin och avancerade CAD-CAM system som stöd.


Koordinatmätning

- Mätberedning kan ske t.ex. direkt i CAD modell.

- Presentation av mätresultat i tabellform eller grafiskt.


Reverse Engineering

- 3D-scanning av okänd geometri i koordinatmätmaskin.

- Överföring av mätinformationen till CAD-CAM system för

   modellering och beredning.