Mättjänster

Vi kan hjälpa dig med allt från uppmätning av utfallsprover, kalibrering av fixturer, kontrollmätning av dina detaljer i produktionen till scanning av okända geometri för skapande av CAD-modell. Vi använder mätdon, allt från mikrometrar till koordinatmätmaskin och avancerade CAD-CAM system som stöd.

Koordinatmätning

  • Mätberedning kan ske t.ex. direkt i CAD modell.
  • Presentation av mätresultat i tabellform eller grafiskt.

Reverse Engineering

  • 3D-scanning av okänd geometri i koordinatmätmaskin.
  • Överföring av mätinformationen till CAD-CAM system för modellering och beredning.