Montering, putsning & polering

Våra verktygsmakare är tusenkonstnärer med stor kompetens inom manuella precisions arbeten. En stor del av arbetet handlar om att passa in och montera verktyg med hög precision. Vi utför också reparationer av verktyg från formsprutningsverktyg till plåtformande verktyg. Kompetensen inom putsning och polering utnyttjas också vid tillverkning av komponenter med extremt höga krav på ytfinhet. Är det detaljer som behöver monteras efter bearbetning tar denna avdelning hand om det också.