Trådgnistning

Vi utför trådgnistning. Metodens styrka är hög precision. Den är dock tidskrävande och kan bara användas på elektriskt ledande material. Perfekt när man har behov av avancerade former och fina toleranser i hårda material. Lämpligt när det inte går att åstadkomma former genom skärande bearbetning.I vår gnisthall klyver vi hundradelar med glädje.